Information
Responsible Institution:
Southern Medical University
Sponsor:
Southern Medical University
Chinese Society of Medical Physics
Edited by:
Editorial Board of Journal of Medical Physics
Editor-in-Chief:
HU Yimin
Distributed Domestically:
Post offices all over China; Post office subscription code: 46-259
Distributed Abroad:
China National Publishing Industry Trading Corporation(P.O.Box 782. Beijing, China)
Address:
School of Biomedical Engineering, Southern Medical University, Tonghe, Guangzhou, Guangdong, China
Tel:
86-20-61648280
Email:
YXWL@263.net.cn

The line number :194

Traffic statistics :4255464

Chinese Journal of Medical Physics is the official journal of Chinese Society of Medical Physics (CSMP), a member of the International Organization for Medical Physics (IOMP). As the only comprehensive academic journal of medical physics in China, the Journal covers a wide scope in medical physics, from medical radiation physics, medical imaging physics, medical signal processing, medical equipment, medical biophysics, to brain science and neurophysics.
Published since 1981 and currently distributed around the world, the Chinese Journal of Medical Physicsis co-sponsored by Southern Medical University and the Chinese Society of Medical Physics. The Editorial Board of Chinese Journal of Medical Physics is responsible for the editorial management and publishing of both its electronic and print editions, which are now published monthly (bimonthly before 2016).
So far the Chinese Journal of Medical Physics has been recognized as the source journal for Chinese Scientific and Technical Papers and Citations and for Chinese Science Citation Database (CSCD), and has been indexed by China National Knowledge Internet (www.cnki.net) and Wanfang Database and VIP database. The target readership of the Journal include professionals who work in medical physics, teaching and laboratory staff engaged in the research of medical physics, and students of medical physics, biophysics, biomedical engineering, medical and applied physics.
We warmly welcome high-quality contributions from researchers around the world!

Current Issue
In Press
New Hire
[WANG Hanlin, LIU Jiacheng, WANG Qingying, YUE Haizhen, DU Yi, ZHANG Yibao, WANG Ruoxi, WU Hao]
2022 No.1 [Abstract](42)[PDF:1578KB] (42)
[WU Ailin1, JIANG Xiao2, WU Aidong1, ZHU Lei2, LIU Yunqin1, QIAN Liting1]
2022 No.1 [Abstract](25)[PDF:866KB] (25)
[WANG Haiyang, PI Yifei, HAN Bin, JIA Fei, LIU Lele, WANG Fangna, KONG Fanyang, PEI Yuntong, HU Jinyan, JI Chuanxian, JI Tengfei, XU Dandan, GUO Yuexin ]
2022 No.1 [Abstract](36)[PDF:1760KB] (36)
[YUAN Ling, LIU Ying, XU Yaoyao, ZHANG Hongli, ZHANG Xiaopeng, WANG Xin, SHI Xingyuan]
2022 No.1 [Abstract](25)[PDF:996KB] (25)
[HU Yong1, XU Yanyan2, WEI Lanzheng2, SUO Tao2, DING Fang2, SUN Zhan2]
2022 No.1 [Abstract](29)[PDF:1106KB] (29)
[DU Zhongming1, 2, FANG Jiliang2, LU Mengxin3, JIANG Lan3, ZHAO Jiping1, ZOU Yihuai3]
2022 No.1 [Abstract](17)[PDF:1412KB] (17)
[CHEN Lixia, QI Mengke, SONG Ting, LU Guangwen ]
2022 No.1 [Abstract](33)[PDF:1609KB] (33)
[SUN Xiaoqi, CAI Siqing, LIN Shuting, CHEN Qianqian]
2022 No.1 [Abstract](22)[PDF:1173KB] (22)
[ZHANG Shuang1, 2, 3, WANG Jiujiang1, YU Yuanyu1, KUANG Jiangming1, XU Jing1, YANG Jining1, ZHANG Tao2, 3]
2022 No.1 [Abstract](18)[PDF:2056KB] (18)
[JIA Tingting1, 2, DONG Chaoyi1, 2, MA Shuang1, 2, MA Pengfei1, 2, CHEN Xiaoyan1, 2, XIAO Zhiyun1, 2, QI Yongsheng1, 2]
2022 No.1 [Abstract](22)[PDF:1107KB] (22)
[LI?ongli1,?ING Man1,?HANG?onghua2,?IU?hunbo1, MA Xin3]
2022 No.1 [Abstract](18)[PDF:1431KB] (18)
[WANG Jinyuan1, DAI Xiangkun1, ZHENG Qingzeng2, JU Zhongjian1, PAN Longsheng3, QU Baolin1, WANG Chengcheng1, XU Shouping1]
2022 No.1 [Abstract](31)[PDF:1003KB] (31)
[WANG Yaohui1, L?Zhe1, ZHANG Chongyang1, LIANG Zhenhu2]
2022 No.1 [Abstract](20)[PDF:1737KB] (20)
[FU Yutong, YAO Liqing, OU Jibing, HE Ying, LI Linrong, WANG Anjuan, KONG Xu, LU Fang, FAN Hong]
2022 No.1 [Abstract](17)[PDF:769KB] (17)
[JIA Yunchao1, ZENG Ganhe1, CHEN Si1, JING Teng1, HE Zhaoming1,2]
2022 No.1 [Abstract](16)[PDF:2837KB] (16)
[HE Zhen1, SHI Yunyu1, LIU Xiang1, YANG Shaoling2, NIU Jiafeng1]
2022 No.1 [Abstract](15)[PDF:1230KB] (15)